Układy hybrydowe

Aby optymalnie wykorzystać energię ze źródeł odnawialnych należy dopasować charakterystykę źródeł wytwórczych (fotowoltaika czy biogazownia) z profilem konsumpcji. Dlatego też tworzy się układy hybrydowe, w skład których wchodzą m.in.:

  • panele fotowoltaiczne
  • biogazownie
  • CHP – generatory gazowe
  • hydroelektrownie
  • magazyny energii

Dobór źródeł i optymalizacja wykorzystania jest kluczem do opłacalności takich rozwiązań. Zapraszamy do kontaktu.